İşletmelere kıymet artışı üzerinden yüzde 2 vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Vergi Metot Kanunu Genel Bildirimi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Tarz Kanunu’nda bu yıl başında yapılan düzenlemeye nazaran, enflasyon düzeltmesi yapma kaidelerinin oluşmadığı periyotlarda, işletmelerin etkinlerine kayıtlı bina, tesisat ve makina, taşıt, demirbaş, gayri maddi hak üzere amortismana tabi iktisadi değerler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek yine değerleme oranı dikkate alınarak tekrar değerlenebiliyor.​​​​​​​

Uygulamadan tam mükellefiyete tabi ve bilanço temeline nazaran defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanıyor. Tekrar birebir mükellef kümesi, birinci defa yapılacak tekrar değerleme öncesinde yalnızca bir kere olmak üzere, etkinlerine kayıtlı taşınmazlar (boş arazi ve yerler dahil) ile amortismana tabi öbür iktisadi değerlerini evvelki hesap periyodunun sonu prestijiyle, Yİ-ÜFE bedelindeki artış oranını dikkate alarak yine değerleyebilecek.

MÜKELLEFLER MALİ TABLOLARI AKTÜEL ŞARTLARA UYGUN HAZIRLAYABİLECEK

Bildirisiyle de tekrar değerleme uygulamasının temelleri belirlendi. Buna nazaran, ihtiyari olan yine değerleme uygulamasından dileyen mükellefler yararlanacak.

Yine değerleme sonucunda hesaplanan paha artışı bilançonun pasif kısmında farklı bir fon hesabında gösterilecek. Bahse husus iktisadi değerler için yapılan tekrar değerleme sonrasında bulunan bedeller üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecek. Böylelikle mükellefler mali tabloları ve beyannameleri yeni şartlara daha uygun olarak hazırlayabilecek.

HESAPLANAN BEDEL ARTIŞI MEBLAĞI ÜZERİNDEN YÜZDE 2 VERGİ ÖDENECEK

Vergi Yöntem Kanunu’nun süreksiz 32’nci hususu kapsamında hesaplanan kıymet artışı fiyatı üzerinden yüzde 2 vergi ödenecek. Ödeme taksitle yapılabilecek.

​​​​​​​Sürekli yine değerlemede oluşan paha artışları için yüzde 2 vergi ödenmeyecek fakat tekrar değerlemeye tabi tutulan iktisadi değerlerin elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen paha artışları, motamot amortismanlar üzere muameleye tabi tutulacak.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen paha artışı meblağının, sermayeye ek edilme dışında rastgele bir biçimde öbür bir hesaba nakledilen yahut işletmeden çekilen kısmı, bu sürecin yapıldığı devir yararı ile ilişkilendirilmeksizin bu periyotta gelir yahut kurumlar vergisine tabi olacak.

KAYNAK: AA

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.