Okul kantini kiralarına 5 yıl sınırı

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre kantinlerde, kiralama işleminde kira sözleşmesinin süresi en fazla 5 yıl olacak.

1 yıldan uzun süreli kiralama sözleşmelerinde ilk yıl kira bedeli, ihale bedeli olarak belirlenecek.

İkinci ve izleyen yıllardaki kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılacak.

Yeni yönetmeliğe göre, kira bedelinin saptanmasında; öğrenci mevcudunda en az yüzde 25 oranında azalış veya artış, kiracının cirosunu önemli derecede etkileyebilecek Bakanlık tarafından getirilen kısıtlayıcı düzenlemeler olması belirleyici faktörlerden olacak.

Kira bedeli yeniden belirlenerek mevcut kiracıya aynı usulle sözleşmenin kalan süresi ile sınırlı olmak üzere yeni sözleşme düzenlenecek.

Sözleşme süresi biten ve sözleşme süresince yükümlülüklerini yerine getiren kantin işletmecileri, okul aile birliğinin uygun görmesi halinde pazarlık usulü ile aynı işletmeyi yeniden kiralayabilecek.

Bu kiralamalarda da sözleşme süresi 5 yılı, toplam sözleşme süresi de ilk sözleşme tarihinden itibaren 20 yılı geçemeyecek.

Okul aile birliği ile kiracı arasında düzenlenecek kira sözleşmelerinin bir örneği, okul müdürlüğünce milli emlak birimine gönderilecek.

İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılamayacak.

KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Ayrıca, Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca iş yeri açma belgesi sahiplerinin kantin ihalelerinde kantincilik alanında ustalık belgesine sahip olan katılımcılarla aynı önceliğe sahip olmaları sağlandı.

Kiraya verilecek yerler, “Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi”ne uygun olarak düzenlenen sözleşme ile kiralanabilecek.

Buna göre, kira sözleşmesi taraflarca imzalanmadan yer teslimi yapılamayacak. Okul yönetimi, kira sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, kiralanan yeri kiracıya teslim etmekle yükümlü olacak.

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde kiracı, sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde 10 gün süreli noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilecek.

Yönetmelikle ayrıca, yaygın eğitim kurumlarında kurulan okul aile birliklerinin iş ve işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi için okul aile birliği genel kurulu ile yönetim ve denetleme kurulunda velilerle birlikte 18 yaşını dolduran kursiyerler de yer alabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx