Türk mitolojisinde Buncak Han kimdir?

Türk mitolojisinde geçen ‘Buncak Han’, Altay mitolojisiyle ortak anlamı taşır ve Bekçi Tanrısı anlamına gelir.

Bunçak (Muncak, Munçak, Ponçah, Ponçak) olarak da bilinen Bunca Han, Kayra Han’ın saray yolunu koruyan iki bekçiden biridir.

Bunca Han, Busul Han ile birlikte anılır.

Etimolojik olarak Bunca Han, Bun kökünden türemiştir. Bunaltan, sıkıntı veren demektir. Ayrıca nazar boncuğu demek olan Monçuk ile de ilgilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx